top of page
KURUMSAL
ÜRETİM
İNSAN KAYNAKLARI
MEDYA

+90 344 251 52 00

444 99 46

KVKK KAPSAMINDA ÇEREZ POLİTİKASI

Ezel Tekstil’e ait internet sitesine, elektronik platformlara, uygulamalara veya Şirket tarafından
gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların
bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin
kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar
ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web
işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu
Politika’da Şirket tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere
“çerez” ifadesi kullanılmaktadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla
birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu
nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri
teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında
değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.


1- Çerez Türleri
Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler,
süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen
çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının
bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre
sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye
ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak
adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi
çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan
üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz
konusudur.


2- Çerezlerin Kullanım Amaçları
Şirket, internet sitesinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı
çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.


a) Operasyonel Amaçlı Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin
idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için
kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan
fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz
davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.
b) İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin
kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez
kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini
hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.
c) Performansa Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine
ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla
kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve
hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan
çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren
teknolojiler gösterilebilir.
d) Reklam Amaçlı Kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve
uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek
amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı
kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp
tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.


3- Çerezleri Reddetme ve Silme
Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı
ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi
kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin
kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Çerezlerin devre
dışı bırakılması durumunda Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı
özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.


4- Yetkili Hizmet Sağlayıcılar
Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için
yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da
kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri)
yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı
(unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.


5- Üçüncü Kişilere Ait Site, Ürün ve Hizmetler
Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve
hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına
tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirket’ten bağımsız olduğu ve Şirket’in
üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link
verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının
okunmasını tavsiye etmekteyiz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ?

bottom of page